Úvod >  Denzitometrie informace

CELOTĚLOVÁ  DENZITOMETRIE na RTG odd. Polikliniky

Informace pro pacienty:

Osteocentrum Poliklinika Břeclav s.r.o. provádí denzitometrické vyšetření od října 2011 pro specializované ambulance i lůžková zařízení v Břeclavi a v jejím okolí. Součastí osteocentra je denzitometrická vyšetřovna a osteologická ambulance.

Denzitometrická vyšetřovna  je umístěna na RTG odd. ve 2. podlaží. Objednávky na tel.: 519 303 268, lze provést na pojišťovnu bezplatně – podmínkou je  doporučení od specialisty (gynekolog, ortoped, endokrinolog, revmatolog, osteolog) nebo bez doporučení na přímou platbu – cena denzitometrického vyšetření je 400,- Kč.

Pozn.: Lékaři ostatních ambulancí mohou pacienty s podezřením na osteoporozu doporučit ke konzultaci do osteologické ambulance.

Osteologická ambulance, která je umístěna v 1. podlaží břeclavské polikliniky, je určená pro pacienty se zjištěnou osteoporózou či jinými metabolickými kostními chorobami.

Denzitometrické vyšetření trvá cca 15 minut, není nutná zvláštní příprava, není nutno býti nalačno.

Pracoviště je vybaveno špičkovou technikou - denzitometrickým přístrojem typu LUNAR Prodigy Pro. Denzitometrický přístroj typu DXA (tj. absorpciometrie záření o dvou energiích) umožňuje stanovit hustotu kostního minerálu v oblasti bederní páteře, proximálního konce kosti stehenní vč. krčku, předloktí či celého těla. Tyto hodnoty jsou ve vztahu k riziku zlomenin a pomocí těchto hodnot je podle Světové zdravotnické organizace definována osteoporóza. Dále je možno stanovit podíl tělesných tkání - tukové, kostní a ostatních tkání (metoda sloužící výzkumným či sportovním účelům).

Informace pro lékaře:

Kontraindikace vyšetření - recentní radionuklidové vyšetření (do 3 dnů po scintigrafii pomocí 99mTc-MDP či jiných vyšetření pomocí 99mTc, ostatní vyšetření cca. týden (Tl201, I131), recentní kontrastní vyšetření trávicího traktu (vyšetřovaná bederní páteř bývá překryta kontrastní látkou), vyšetřovaný úsek skeletu s implantovaným kovovým materiálem (nelze hodnotit).

Žádanka na vyšetření - běžný poukaz typu K , odeslán ad : Denzitometrické vyšetření axiálního skeletu (standardně L páteř, prox. femury)

Žádanka na vyšetření ke stažení zde  (nelze vyplňovat)
Žádanka na vyšetření ke stažení zde  (je možné vyplňovat údaje o pacientovi)