Úvod >  O nás

O nás

Poliklinika Břeclav, s.r.o. byla založena v roce 1992. V roce 1995 byla této společnosti v rámci privatizace zdravotnictví prodána poliklinika Břeclav. Spádovou oblast bývalé okresní polikliniky tvoří cca 50 tisíc obyvatel. Podstatnou činností této společnosti je poskytování zdravotnických služeb vlastními kapacitami, které jsou doplněny službami externích zdravotníků, kterým Poliklinika Břeclav s.r.o. pronajímá jednotlivé ordinace. Kromě poskytování zdravotní péče zabezpečuje společnost jak vlastním zaměstnancům tak i zdravotníkům v pronájmu veškerý servis související s provozem jednotlivých ambulancí a celé nemovitosti.  Jedná se zejména o dodávky energií, úklid a likvidaci odpadů, opravy běžné, ale i servis specializovaných firem na zdravotní techniku, ostrahu, provoz telefonní ústředny až po archivaci zdravotnické dokumentace. Organizace společnosti je členěna na oddělení zajišťující zdravotní péči a na oddělení ekonomiky a správy movitého a nemovitého majetku. V současné době má společnost necelých 100 zaměstnanců a zajišťuje vlastními pracovníky následující činnosti:

 • RTG
 • Denzitometrie
 • Rehabilitaci
 • Dětskou neurologii
 • Praktické lékaře
 • Stomatologické oddělení
 • Ordinace interní
 • Zubní techniku
 • Akreditované pracoviště pro mamografii
 • Urologii
V oblasti nezdravotnických činností:
 • Ekonomické služby
 • Telefonní ústřednu
 • Údržbu
 • Ostrahu
 • Ubytovací služby
 • Úklid

 


Povinné údaje veřejnosti

Obchodní firma :  Poliklinika Břeclav, s.r.o.
Sídlo společnosti :  Břeclav, Bří Mrštíků 38, PSČ 690 02
IČ :  469 78 593
DIČ :  CZ 469 78 593
Spisová značka :  C 7936 vedená u Krajského soudu v Brně
Datum zápisu :  1. 12. 1992
ID datové schránky :  ws3rrrh
Účetní závěrka :  2012 (PDF soubor)